02133911310

مواد شیمیایی مهدی

آدرس شیمیایی مهدی ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ مجید، پلاک 1/25

تلفن فروش مواد شیمیایی 33911310 021 - 33970828 021

فکس 33970828 021

09126006139
    09390265694
    09122234730

 

تماس با ما

map ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو، پاساژ مجید، پلاک 1/25، فروشگاه شیمیایی مهدی

map  33911310 021 - 33931563 021